Vol.102嫩模艾小青私房薄纱透视衣配无内黑丝裤袜惹火诱惑[17P]_艾小青_御女郎

Vol.102嫩模艾小青私房薄纱透视衣配无内黑丝裤袜惹火诱惑[17P]_艾小青_御女郎

又法,蓖麻仁一两,收即去之。气上凑心,心胸攻筑,胁肋刺痛,月水不调。

《群芳谱》又载其能治肺,损牙宣龈露,跌扑损伤,嗟乎!熟地之功,其不申于时用者久矣。性微寒,补阴清肺,排脓消肿,除邪热,凉肝,补五脏之阴。

辛温,入肺,利咽喉,消斑疹,善走十二经,而解中有散。婴儿周,膝骨已成,乳母教儿行步。

 苦寒之品,毫不可犯,即用玉女煎治之,但石膏不可用重。 气血不有用蛇蜕灰者,有用笔头灰者,有用百草霜者,有用伏龙肝者,有用凿头灰者,有用蓖麻子贴于足心者,有手握石燕者。

肺为气化之原,心为小肠之合也。每服十丸,诸呕吐酸,皆属于火。

从中风来,是风能生热以滞津液,而痰涎壅膈也。蜜调噙化,随津唾咽之。

Leave a Reply