MIAE-159 - 若菜奈央2017年番号 ずっとハメっぱなし

MIAE-159 - 若菜奈央2017年番号 ずっとハメっぱなし

其根成窠,有似饭帚密闹,细长四、五寸,微黄白色,味辛。 取牛蒡茎叶,捣取浓汁二升,合无灰酒一升,盐花一匙头,火煎,令稠成膏,以摩痛处,风毒散自止,亦主时行头痛。

《广雅》云∶马薤,荔也。 下痢者加女葳,详此数方所用,乃似中品女葳,缘其性温,主霍乱泄痢故也。

张仲景治杂病心下有支饮,苦冒,泽泻汤主之。其色青白,即画工用画绿色者,极有大块,其中青白花文可爱。

平旦服药,至小食时以来,不吐痢者,或遇杀药人,即更服一、两丸投之。今成德军所产者,根亦如山芋体硬,其苗引蔓,叶似荞麦,子三棱;不拘时月采其根,用利刀切作片子,曝干用之。

其味大辛而香,削皮,以黑梅并盐汁渍之,乃成也。窃意本经之主周痹风湿、耐寒暑,非皮与子同用之,不能有此效,俟明者政之。

铛下墨、梁上尘,并主金创。绿叶细蔓,绵布沙上;七月开花,黄紫色,如豌豆花而小;九月结实,作荚子,便可采。

Leave a Reply